Mari Ikonen

Ilmastonmuutos on myös naiskysymys

Ilmastonmuutos on myös naiskysymys

11/05/2021

Tänään perjantaina 19.3. vietetään sekä Minna Canthin päivää että kansainvälistä ilmastolakkoa. Ilmastonmuutos on uhka koko maailmalle, mutta erityisesti se vaikuttaa kehittyvien maiden tyttöihin ja naisiin. Ilmastonmuutos uhkaa viedä kaiken pohjan siltä tasa-arvotyöltä, jota tyttöjen puolesta on tehty.

Ilmastonmuutos vaikuttaa tyttöjen elämään monella tapaa. Maanviljelyolosuhteiden muutokset, ruoka- ja vesipula sekä ympäristökatastrofit ja -kriisit ovat yksi osa ongelmaa. Tytöillä ja naisilla on keskeinen rooli maataloudessa ja perheiden ruokaturvan takaamisessa, he myös kärsivät poikia ja miehiä useammin aliravitsemuksesta. Veden puute aiheuttaa enemmän työtä juomakelpoisen veden hankintaan, joka vähentää aikaa opiskelulle. Pitkittynyt vedenhakumatka altistaa tytöt myös muille riskeille, kuten seksuaaliselle häirinnälle ja väkivallalle. Veden puute sekä sen huonolaatuisuus haittaa myös hygieniasta huolehtimista, etenkin kuukautisten ja raskauksien aikana. Satojen epäonnistuminen ja ruoka- ja vesipula näkyy siis ensimmäisenä tyttöjen kohdalla.

Ilmastonmuutos ja sen mukana tuomat ongelmat lisäävät myös epävakautta ja uhkaavat yhteiskuntarauhaa, mikä voi aiheuttaa ja syventää tyttöjen kohtaamia ongelmia. Tytöillä on myös harvoin mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon alueillaan. Ilmastonmuutos lisää pakolaisuutta, mikä altistaa tytöt ihmissalakuljetukselle ja sieppauksille. Samoin miesten lähtiessä muualle töiden perässä lähettääkseen perheelle rahaa, naisten vastuu perheestä kasvaa.

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on tasa-arvokysymys. Se on naiskysymys, johon tarvitaan pikaisia ratkaisuja. Naisten ja tyttöjen tasa-arvon kehittäminen, panostaminen koulutukseen, vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen ja rikkaiden maiden, kuten Suomen, vastuunotto ilmastokriisistä ovat osa ratkaisua. Me tarvitaan toimia nyt, ei tulevaisuudessa.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Blogi

Blogi

Blogi

© 2021 Mari Ikonen