Mari Ikonen

Feminismillä hyvinvointia työhön

Feminismillä hyvinvointia työhön

11/05/2021
Korona on nostanut esiin julkisen sektorin roolia ja asemaa peruspalveluiden tarjoana. Samalla se on tuonut kiristyksiä kuntien talouteen ja sitä kautta kuntien työntekijöihin , erityisesti naisiin. Koronapandemia onkin monelta osin sukupuolikysymys, johon kuntien on vastattava. Sen sijaan, että päädyttäisiin heikentämään matalapalkkaisten alojen työntekijöiden asemaa, on meidän panostettava siihen. On palkattava riittävä määrä henkilökuntaa vastaamaan niin työn vaativuutta, määrää ja asiakkaiden todellisia tarpeita. Näin taataan niin työntekijöiden kuin asiakkaiden turvallisuus ja hyvinvointi. Myös omaishoitajien riittävistä korvauksista, sijaisuuksista ja työhyvinvoinnista on huolehdittava. Kunnan työntekijöillä täytyy olla myös aito mahdollisuus vaikuttaa työhönsä. Kuntatyöntekijöiden asiantuntevuus on otettava osaksi päätöksentekoa ja työaikaan on mahdollistettava myös rakenteellinen työ. Näin saamme parhaita päätöksiä niin meidän arvokkaiden työntekijöiden kuin kuntalaisten kannalta.
Naisten työhyvinvointiin vaikuttaa myös terve työympäristö. Kunta-alan naisvaltaisilla työpaikoilla on sairastuvuus sisäilmaongelmien vuoksi korkea. Se kertoo julkisen rakentamisen huonosta tilasta, josta maksavat nimenomaan naiset. Naisvaltaisilla aloilla työntekijöihin kohdistuu usein myös niin henkisen kuin fyysisen väkivallan uhkaa. Näihin tilanteisiin on oltava nollatoleranssi, tilanteita on ennaltaehkäistävä ja kunnan on tarjottava riittävät tukitoimet tilanteiden käsittelyyn niin henkisesti kuin fyysisesti. Jokaisella on oltava mahdollisuus työnohjaukseen sitä pyydettäessä.
Tällä hetkellä leikkauksia kohdennetaan ja halutaan kohdentaa erityisesti naisenemmistöisten työpaikkojen sektoreihin sosiaali-, terveys ja kulttuuripuolelle. Koronan säästötoimenpiteitä mietittäessä onkin tehtävä sukupuolivaikutusten arviointi, jotta toimenpiteet eivät jää vain tiettyjen harteiden painoksi.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Blogi

Blogi

Blogi

© 2021 Mari Ikonen